Dating daan debate Free live sex chat room usa

posted by | Leave a comment

He is the main host of radio and television program Ang Dating Daan (English: The Old Path, Portuguese: O Caminho Antigo, Spanish: El Camino Antiguo), considered as the longest-running religious program in the Philippines.

Soriano is known for his signature method of "Bible Expositions".

Si De Venecia, ang pag-asa ika ng bayan, ihalal natin si Fernando Poe,…(Pinutol bigla nalang nasa pulpito) pag ako naging presidente! Pol: Hindi ba makapal ang apog ang magkakabarkadang ito? pero isipin, pagkatapos na sabihing wala kay senator Lacson ang pag asa, wala kay Ginoong De Venecia, wala kay Fernando Poe Jr, eh ang pag asa pala nasa brother nila.

Contexto: Wala sa tao kagaya ng mga tumatakbong presidente ang pag-asa kundi sa ating panginoon... Sa Orihinal at Edited na Video hindi pa bumalik sa pulpito si Brod Eli ng sabihin nya ang katagang, ang pag-asa ika ng bayan, ihalal natin si Fernando Poe, then 3.

hindi ang pagtakbo pagkapresidente ang centro kundi kung kanino may pag-asa. Sa orihinal at edited video parehong lumalayo si Brod Eli sa pulpito ng sinasabi nya ang katagang; ang pag-asa ika ng bayan, sino? Pinutol ang Orihinal na Video sa scenario pagkatapos banggitin ni brod Eli ang pangalan ni Fernando Poe, at bigla nalang nasa pulpito na at saka dinugtong ang salitang “pag ako naging president…saka naman pumasok si Pol. Lahat ng na CAPSLOCK na sinabi ni brod Eli sa orihinal na video pinutol/tinanggal ng NET25.

CONCLUSION: Hayag ang kasinungalingan ng Kampon ng Kadiliman, Alam kasi nilang wala silang laban kung Aral sa Aral ang pag uusapan, kaya dumako sila sa kasinungalingan.

Marami pa katulad nito na edited video ginawa ng kampon ng kadiliman para pasamain si Brod Eli at palabasing magkakakontra sinasabi nya.

He was born on April 4, 1947 and currently the "Overall Servant" (Tagalog: Lingkod Pangkalahatan), formerly called as "Presiding Minister" of Members Church of God International (MCGI), an international Christian religious organization with headquarters in Pampanga, Philippines.

"Ang Kautusan ng Dios sa Lumang Tipan ay utos pa rin hanggang sa Bagong Tipan" #2 of #7 Panoorin ang debate ni Bro.

"Ang Kautusan ng Dios sa Lumang Tipan ay utos pa rin hanggang sa Bagong Tipan" #3 of #7 Panoorin ang debate ni Bro.

Rumors were circulating that Soriano is going to be Perez's successor.

However, after the death of Nicolas Perez in 1975, Levita Gugulan was appointed as temporary Presiding General Secretary of the group.

Leave a Reply

rfr ecnfyjdbnm abledating 2 4 rus